Normen en eisen kunstgrasveld voetbalvelden renovatie en nieuw aanleg FIFA en KNVB
voetbalveld maatvoering

 

Sportbelijningen:

Overige belijning en figuratie:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstgras voetbalvelden wedstrijd niveau: eisen en normen

Een KNVB wedstrijd niveau voetbalkunstgrasveld moet voldoen aan strenge normen en eisen. Op deze site geven wij informatie over deze normen en eisen en een deel van de geschiedenis daarvan.

voetbalbelijning

Huidigde normen en eisen kunstgras voetbalvelden status vanaf maart 2018

Het gebruik van kunstgras in het amateurvoetbal is toegestaan voor alle categorieën, competities en klassen in het amateurvoetbal.

De hoofdregels:

constructie opbouw kunstgras kurk

 

Bestaande kunstgras voetbalvelden vanaf bouwjaar 2010 moeten als ondergrens minimaal voldoen aan de KNVB gebruikersnorm. De criteria voor deze norm liggen beduidend lager dan die van NOCNSF-KNVB2-15 norm maar voldoende dat een veld veilig genoeg is om op te sporten. Dit is gedaan omdat een ""ouder"" kunstgrasveld nooit dezelfde sportechnische waarde bezit als een nieuw veld. Een kunstgrasveld loopt sporttechnisch langzaam terug en er ontstaat op den duur slijtage, ouderdom en gebruiksschade.

 

De opdrachtgever bepaald (meestal samen met gemeentelijke beleid, productspecialist, lokale sportveld beheerders, inkoper en bestekschrijver) de gewente kwaliteit en de randvoorwaarden. Ons advies is: neem bewezen goede sportveldsystemen en kunstgrasproducten. (voldoende vezels > 115.000 m2 monofilamenten per m2) goede resultaten aan de Lisporttest XL en schone bewezen funderingsproducten. Denk goed aan de geeiste garantie voorwaarden.

 

 

 

Geschiedenis, normen, wijzigingen kunstgras voetbalveld in Nederland

Bij de toelating van kunstgras in de voetbalsport (2000-2001) zijn in samenwerking met NOC*NSF/ISA Sport normen ontwikkeld waaraan de sportfunctionele eigenschappen worden getoetst. Als grondslag voor deze normen zijn de positieve eigenschappen van een grasveld genomen. In 2003 en 2006 is de norm - ISA/KNVB2-15.2 - op een aantal onderdelen opgewaardeerd, (op basis nieuwe ervaringen en kennis) maar voor het overige bleef het een zogenaamde "brede" norm.

Kunstgras bleef zich ontwikkelen, en dus ook de normen, daarom is het wenselijk en noodzakelijk gebleken om de verschillen in functionele eigenschappen van de op de markt zijnde kunstgrasconstructies in kwaliteitsklassen onder te brengen. Dit stelt de opdrachtgever in staat een gerichte keuze te maken voor een kunstgrasconstructie die sportfunctioneel beter presteert. Daarnaast was er behoefte om kunstgras aan een zwaardere duurzaamheidstest te onderwerpen. Dit heeft ertoe geleid dat door KNVB, NOC*NSF en ISA Sport een tweede kunstgrasnorm is ontwikkeld, die de werknaam Plusnorm heeft gekregen. De bestaande norm wordt voortaan als Standaardnorm of basisnorm aangeduid. De nieuwe norm vertoont inhoudelijk grote overeenkomsten met de FIFA Two Star norm. Een belangrijk verschil is dat in Nederland waarde wordt gehecht aan het aspect energierestitutie en dat de FIFA dit nog (jaar 2008) niet heeft overgenomen. De formele benaming van het nieuwe normblad zal NOC*NSF/KNVB2-15.3 worden. In 2008 werd de KNVB-plusnorm van kracht. Belangrijkste doel was ook op langere termijn zachtere velden te hebben, waarbij de schokabsorptie groter blijft dan 55%

1n 2010 is de KNVB overgestapt op de FIFA normen, de FIFA * en FIFA ** normen. Dat betekent dat de vertrouwde nationale normen voor kunstgrasvelden zijn komen te vervallen. Reden van de overstap: ingegeven door de gedachte dat Nederland daarmee tevens aanzet zou geven voor groeiende acceptatie wereldwijd. Andere bonden zouden het Nederlands voorbeeld gaan volgen, waarmee de acceptatie en implementatie van kunstgras voor voetbal wereldwijd zou toenemen.Daarmee zou er meer harmonie komen met betrekking tot de kwaliteit van kunstgrasvelden internationaal, terwijl de (Nederlandse) kunstgrasindustrie een impuls zou krijgen. Dit bleek in de praktijk niet voor Nederland te werken en was erg kostbaar, en daarom heeft de KNVB vanaf 1 januari 2017 gekozen om de oude NOC*NSF/KNVB2-15 norm weer te hanteren.

Van 2010 tot 1 januari 2017 werden de kunstgrasvoetbalvelden conform de FIFA normering getest. De velden werden conform de FIFA manual 2012 gekeurd en bij goedkeuring werd door FIFA een FIFA certificaat uitgereikt. De twee classificaties die werden toegepast waren FIFA 1 Star en FIFA 2 Star.

In 2015 heeft FIFA een nieuwe manual uitgegeven (manual 2015 waarbij o.a. de betredingssimulatie wordt uitgevoerd met de Lisport XL). Opdat moment kon er getest worden conform de twee manuals (2012 en 2015). Echter besloot FIFA de classificaties Qua naam voor beide manuals gelijk te maken, te weten FIFA Quality en Quality Pro. Dit zorgde ervoor dat aan de classificatie niet te zien is of een laboratorium referentie getest is conform manual 2012 of 2015.

Vanaf 1 januari 2017 heeft de KNVB besloten om niet meer de FIFA te volgen en voor wedstrijden en toernooien onder auspiciën van de KNVB een NOC*NSF certificaat voor het kunstgrasveld te eisen. Voor het toetsingscriterium wordt als minimum de FIFA manual 2012 aangehouden. In dezelfde periode had FIFA besloten dat alle constructies op hun lijst vervallen waren. De constructies voor op de nieuwe FIFA lijst moeten voldoen aan de FIFA manual 2015. Echter bleef de sportvloerenlijst van NOC*NSF onveranderd. Dit betekend dat in Nederland nog steeds gekozen kan worden uit constructies welke aan de FIFA manual 2012 voldoen.

Indien een constructie in de praktijk gebouwd wordt, ligt de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het FIFA laboratorium referentie rapport bij de aannemer aangezien het keuringsinstituut niet alle referentie rapporten in zijn bezit heeft en deze rapporten niet meer door het instituut opvraagbaar zijn bij FIFA. In dezelfde periode zijn ook nieuwe constructies ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Deze constructies zijn, voor de sportvloerenlijst van NOC*NSF, getest conform de FIFA manual 2012 en kunnen niet meer erkend worden door FIFA. Deze constructies zijn op de sportvloerenlijst geplaatst onder de classificatie "Conform eisen KNVB 2017". Echter kan men bij deze constructies op de sportvloerenlijst niet zien aan welke niveau wordt voldaan. Hierbij link van deze mededeling: Vanaf 2017 gaat KNVB verder met eigen certificaten kunstgras

Kunstgrasvelden kunnen alleen voor officiële KNVB wedstrijden worden gebruikt als deze zijn voorzien van een geldig keuringscertificaat. Om de juiste keuze voor een te bouwen constructie te kunnen maken dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

 

Indien opdrachtgever een FIFA certificaat wenst (automatisch wordt ook een NOC*NSF certificaat verstrekt) kan alleen gekozen worden uit constructies met de classificatie FIFA Quality of FIFA Quality Pro. Deze constructies zijn uitsluitend conform de FIFA manual 2015 getest. De constructies staan op de sportvloerenlijst vermeld met in de kolom "type toevoeging" FIFA Quality en FIFA Quality Pro. Waarbij een verfijnde keuze gemaakt kan worden in classificatie tussen FIFA Quality of FIFA Quality Pro.

Indien opdrachtgever alleen een NOC*NSF certificaat wenst kan elke voetbalconstructie van de Sportvloerenlijst van NOC*NSF worden gekozen. Waarbij een verfijnde keuze gemaakt kan worden in classificatie tussen FIFA Quality, FIFA Quality Pro, FIFA 2 Star, FIFA 1 Star of "Conform eisen KNVB 2017". Hierbij geldt dat het laboratorium referentie onderzoek van de classificaties FIFA 2 Star, FIFA 1 Star en "Conform eisen KNVB 2017" conform de FIFA manual 2012 is uitgevoerd. Deze constructies zijn dus niet getest met o.a. een betredingssimulatie uitgevoerd met de Lisport XL.

Aanmelding nieuwe renovaties/ aanleg kunstgrasvelden

Aanmelding van een nieuw renovatie of aanleg project via: Aanmelding NOC&NSF nieuw renovatie of aanleg project.

Dit gebeurd door de opdrachtgever van het werk en/of project (of vertegenwoordiger). Onze tip is: leg deze niet bij de aannemer of leverancier van het nieuwe sportveld neer (dus niet opnemen in bestekken) maar zelf te organiseren (of via uw advieur), dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

 

Opbouw en constructie kunstgrasveld

Een kunstgrasvoetbalveld bestaat uit meerdere lagen en componenten. Aleen de toplaag ""het kunstgras"" is zichtbaar. Andere componeten zitten verborgen in of onder de kunstgrasmat. De afzondelijke componenten en kwaliteit daarvan en hun onderlinge samenhang zijn sterk bepalend voor de duurzaamheid, kwaliteit, en het sportechnische resultaat van het kunstgrassysteem.

Een kunstgrasvoetbalveld is een systeem waarbij elke component bijdraagt in de sporttechnische en speltechnische kwaliteit van het veld. Het testinstituut test vervolgens de kwaliteit van het gehele kunstgrassysteem om vast te stellen of het voldoet aan de eisen die de NOC&NSF normen stelt.

sportechnische normen voetbal kunstgras

 

 

Gratis kennis kunstgras en natuurgras sportvelden

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geïsoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullingen neem dan contact met ons op!

 

 

De op deze site aanwezige tekst en foto's mogen niet zonder toestemming van www.sportbelijning.nl worden vermenigvuldigd. Alle beelden, tekeningen, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.sportbelijning.nl - tenzij anders vermeld - en worden beschermd door nationale en internationale wetten. Deze beelden mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van www.sportbelijning.nl. Het gebruik van deze beelden/teksten impliceert dat u www.sportbelijning.nl als eigenaar vermeldt. Door deze site te raadplegen of één of meer beelden te downloaden, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Onze disclaimer is van toepassing. http://www.sportbelijning.nl/disclaimer.html. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico.