sportbelijning
sport belijning

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belijning sport grasvelden

Sportbelijning heeft als doel: het afbakenen van het speelveld. Voor het officieel kunnen uitoefenen van een sport dient er een veldbelijning/markering aanwezig te zijn. Iedere ondergrond heeft een eigen manier van het belijnen en het aanbrengen van belijning.

Er zijn vier manieren om sportbelijning op een (natuur)grasveld aan te brengen:

1. De droge methode;

2. De natte methode;

3. Spuiten;

4. Losse (verwijderbare) belijning;

natuurgras

De droge (kalk)methode

De droge kalk methode is het (met een kalkwagen) strooien van een laagje droge kalk (als lijn). De breedte van de lijn en de hoeveelheid van de kalk zijn in te stellen. Deze methode is erg traditioneel en wordt steeds minder toegepast. Een groot nadeel van deze methode is namelijk dat de lijnen door gebruik sneller weggelopen worden, weinig homogeen zijn, niet regenvast zijn, en ze moeten sneller dan andere belijnings-methoden vervangen moeten worden. Deze methode verbruikt tevens veel kalk (ca. 35-40 kg per keer per voetbalveld).

Bij honkbal (e.a. de foutlijn) gebruikt men nog vaak deze methode. De ondergrond bestaat bij honkbal voornamelijk uit een combinatie van halfverharding en gras. Het gebruik van de natte methode is hier niet praktisch. (halfverharding blijft plakken aan rol)

De natte (kalk)methode

De natte kalk methode is het (met een kalkwagen) aanbrengen/rollen van vloeibare kalk (als lijn). Kalk wordt in de voorraad bak van kalkwagen met water tot de gewenste verhouding vermengd. Bij het lopen van de belijning loopt een wiel/rol door de voorraadbak en over het gras. Deze rol, rolt de lijn op het gras. De breedte van deze rol staat gelijk aan de lijndikte. Voor zowel de natte als droge kalkmethode is het verstandig om zo kort mogelijk voor de wedstrijd de belijning aan te brengen.

Spuiten

Spuiten van sportbelijning is de meestgebruikte methode in Nederland. Bij spuiten spuit men de belijning onder druk op en tussen het gras. Hiervoor gebruik men een belijning/ markeerwagen. Bij spuiten gebruikt men een vloeibaar belijningsmateriaal op pigment basis. Elke leverancier heeft zo zijn eigen specifieke belijningsverf. De verschillen zitten vooral in het tijdspad dat de verf aan het gras blijft zitten, helderheid van de belijning, de ""aantoonbare"" milieuvriendelijk en de mengvereiste. Bij de ene leverancier dien je de verf in een bepaalde verhouding (zelf) te mengen en bij de andere leverancier zit het in kant en klare jerrycans/bussen. Deze belijning is regenbestendig en hierdoor is belijnen minder frequent noodzakelijk. Afhankelijk van de type belijningsverf en het gewenste eindresultaat is 1 keer per 2 weken (gemiddeld) voldoende voor een dekkend resultaat. (dit is afhankelijk van vele factoren, onder andere: regen, gebruik, kwaliteit verf, hoeveelheid verf, maaifrequentie en type gras) De gewenste lijndikte is met de belijningsmarkeerwagen eenvoudig in te stellen. Deze methode kost ca. 6 tot 15 euro per keer voor de (belijning) verf. (uitgangspunt natuurgras voetbalveld en excl. manuren)

Losse belijning

Een andere (alternatieve) methode is het gebruik van een losse belijning van diverse materialen. Er zijn diverse losse belijningen verkrijgbaar. Hierbij kan men denken aan losse banden verkrijgbaar in diverse breedtes en kleuren en/of strippen. Deze banden zet men vast d.m.v. pinnen. De strippen kunnen in de grond gedrukt worden. Deze manier van belijningen is voornamelijk geschikt voor diverse schoolsporten en trainingen. Soms kan het technisch niet anders dan losse belijning toe te passen, denk hierbij aan diverse beach sporten en bepaalde kunstgrasvelden. Bij enkele sporten is losse/verplaatsbare belijning voor officiele wedstrijden niet toegestaan. Bijvoorbeeld bij voetbal, hockey, rugby, handbal en basketbal. Reden: struikelgevaar, grondpennen, obstakels in de grasmat, het opspringen van de bal en kunststofbelijningen hebben sporttechnisch een andere waarde dan spuit/kalk belijning.

 

 

Advies aanbrengen belijning op (natuur)grasvelden

Voordat men gaat belijnen dient het gras gemaaid te zijn. (hoogte afhankelijk van type sport)

De locatie van de toekomstige belijning dient nauwkeurig uitgezet te worden. Gebruik goed meetgereedschap voor het uitzetten van de haakse hoeken. (Denk aan minimale uitloop en kijk maar bestaande obstakels en hekwerk) Weet welke maatvoering er uitgezet moet worden en houdt rekening met de breedte van de lijn. (bij sommige sporten hoort de lijnbreedte bij het speelveld, en sommige sporten niet) Verdiep U goed in de officiele belijningseisen en normen. Wat is officiele breedte van de lijn en hoort de lijn bij het speelveld.

Sportbelijning.nl is op dit vlak al veel praktische (meet)fouten tegengekomen.

Zie gratis maatvoering tekeningen (per sport)op deze site.

 

Sportbelijning.nl adviseert u om de hoekpunten van het veld, de hoekpunten van de doelgebieden, en overige vaste punten van het sportveld d.m.v. markeerpluimen vast te leggen

Deze markeerpluimen zijn eenvoudig in de grond te draaien en ze zijn in diverse kleuren verkrijgbaar. Hierdoor is het niet nodig om elke keer de belijning opnieuw uit te zetten, deze markeerpluimen zijn officieel toegestaan. Deze markeerpluimen zijn tevens handig voor aangeven van de beregeningssproeiers in een natuurgrasveld. Deze pluimen geven geen problemen met het maaien van het veld, mits zo voldoende diep in de grond zijn aangebracht.

Bij sportveldbelijning.nl kunt u deze markeerpluimen kopen, voor meer informatie kunt u mailen naar: info@sportbelijning.nl

Voor een mooi eindresultaat is het verstandig om te belijnen langs 1 zijde van een strak gespannen touw.

 

belijning sportveld verf

Er zijn diverse kwaliteiten (spuit)verf voor de sportbelijning in de handel. De ene lijn heeft een betere hechting met het gras, de andere lijn is witter en heeft hogere reflectiegraad, weer een andere lijn blijft langer zitten en is beter regenbestendig. Elke soort heeft zijn eigen technische eigenschappen. Dit is ook weer afhankelijk van de hoeveelheid te gebruiken belijningsverf en gehalte Titaandioxide.

Belijningsverf bestaat voor een groot gedeelte uit Titaandioxide. Titaandioxide (TiO2) is een oxide van titanium. Het komt in de natuur voor als de mineralen rutiel, anataas of brookiet. Titanium(IV)oxide wordt onder andere gebruikt als pigment (titaanwit genoemd) Het is een niet giftig, goed dekkend pigment dankzij de hoge brekingsindex van de kristallen, het heeft sterke optische eigenschappen zoals witheid en helderheid, het wordt gemakkelijk opgenomen in water, kunststoffen en bindmiddelen. Het gehalte van titaandioxide bepaalt de witheid,duurzaamheid en verwerkbaarheid van belijningsverf.

barometer duurzaam terreinbeheerVraag naar een product-datasheet, verzeker u zelf er van dat er geen giftige stoffen aan de belijning zijn toegevoegd. (Hiermee wordt de milieu vervuiling van natuurgrasvelden en het bodemleven tegengegaan) Er is een speciaal keurmerk voor producten voor natuurgrasvelden. Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Dit is ontwikkeld door SMK (Stichting milieukeur) Dit is een certificatie systeem voor het duurzame beheer van groene en verharde terreinen.

Er zijn verschillende kwaliteiten: brons, zilver en goud. De samenstelling van de belijningsverf wordt getoetst aan deze norm. Dit zegt iets over milieu kwaliteit van het product.

Sommige beheerders gebruiken groeiremmers in belijningsverf om de groei van het gras ter plaatse van de belijning te remmen. (minder snel uitgroei, dus minder vaker belijnen) Sportbelijning.nl adviseert om geen ongeoorloofde producten toe te passen. Er is in Nederland maar 1 product toegestaan door het Ctgb (Gedragscode van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Dit is op basis van Maleine hydrazide. Maleine hydrazide is een chemisch middel dat in de land- en tuinbouw en op sportvelden gebruikt wordt om de groei van planten te remmen. De stof wordt, na de besproeiing, door de bladeren opgenomen, waarna het naar de groeiende delen wordt getransporteerd en daar de celdeling remt. In principe mag je niet zomaar dit product toepassen, je hebt een spuitlicentie nodig. Sportbelijning.nl pleit voor het gebruik van een hoogwaardige belijningsverf, hierdoor is gebruik van een grasgroeiremmer niet nodig. Het voordeel van het werken zonder groeiremmers is dat de lijnen voor de arbitrage beter zichtbaar blijven.