sportbelijning
sport belijning

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penaltystip of strafschopstip

Definitie penaltystip of strafschopstip: 1) Deel van het voetbalveld 2) Elfmeterstip 3) Voetbalterm 4) penalty spot, witte stip vanwaar de penalty genomen moet worden.

Een strafschop, penalty of elfmeter is een strafmaatregel (ingevoerd in 1891) die tijdens een voetbalwedstrijd door de scheidsrechter kan worden vastgesteld. Uit een strafschop kan rechtstreeks worden gescoord, maar dit is niet verplicht.

De strafmaatregel houdt bij voetbal in dat een speler de bal vanaf de strafschopstip mag schieten, zonder dat er een verdediger tussen hem/haar en het doel staat. Indien de bal in het spel is, wordt een strafschop toegekend tegen de partij die binnen het eigen strafschopgebied een overtreding begaat waarvoor buiten dat gebied een directe vrije schop zou zijn toegekend. De bal wordt op de stip gelegd en alleen de strafschopnemer mag in de buurt staan. Alle andere spelers moeten zich buiten het strafschopgebied bevinden, op een afstand van minimaal 9,15 meter (10 yards). Deze afstand wordt aangegeven met een cirkelboog voor het strafschopgebied. Dit is gelijk de reden van de aanwezigheid van deze belijning / cirkel.

maatvoering penaltystip voetbal

 

Maatvoering strafschop stip, strafbalstip en afstand

De penalty of strafschopstip van een voetbalveld heeft een diameter van 20 centimeter. Middelpunt van de penaltystip of strafschopstip ligt exact 11 m (12 yards) achter de buitenzijde doellijn (of achterlijn). De doellijn (breed 10 cm) hoort bij het voetbalveld. De bal moet volledig over de doellijn zijn, dan pas is een doelpunt geldig.

maat penaltystip voetbal

Afstand penaltystip bij de verschillende voetbalvelden:

  • 11 tegen 11: Middelpunt van de penaltystip of strafschopstip ligt exact 11 m of 12 yards achter de doellijn (of achterlijn);
  • 9 tegen 9: Middelpunt van de penaltystip of strafschopstip ligt exact 8 m achter de doellijn (of achterlijn, kan in dit geval ook de zijlijn zijn);
  • 7 tegen 7: Middelpunt van de penaltystip of strafschopstip ligt exact 8 m achter de doellijn (of achterlijn, kan in dit geval ook de zijlijn zijn);

 

Afstand strafbalstip bij hockey:

  • Hockey (term: strafbal): diameter strafbalstip 15 centimeter, loodrecht midden van elk doel, Middelpunt van strafbalstip ligt exact 6,4 meter tot achterzijde doellijn. Een hockeygoal staat achter de lijn (niet op, wel tegen de lijn).;

 

maatvoering penaltystip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schade aan penaltystip of strafschopstip bij kunstgras sportvelden

De penaltystip of strafbalstip is een veel gebruikt belijning object van een kunstgras voetbalveld. En vooral de penaltystip bij het doelgebied vlakbij de kantine of clubhuis. Het doel vlakbij de kantine is in praktijk het meest gebruikte doel en hier ontstaat vaak ook de 1e gebruiks schade. Sportveld beheerders die dit lezen weten wat wij hiermee bedoelen.

Door veel gebruik, bespeling en het nemen van strafschoppen neemt de laagdikte van het instrooizand en de infill materialen bij de penaltystip af. Als deze locaties niet dagelijks onderhouden worden ontstaat er blijvende gebruikschade. Op onderstaande voorbeeld foto is dit goed te zien.

schade penaltystip

Schade bestaat uit:

 

Onderhoud penaltystip of strafschopstip bij kunstgras sportvelden

Onderhoud en vooral dagelijks onderhoud is erg belangrijk bij de penaltystip. Ons advies is: controleer dagelijks bij de penaltystippen de laagdikte van het (kunstgras) instrooimateriaal en vul zo nodig aan met het betreffende infillmateriaal. Als er sprake is van een zandinstrooilaag met rubber, maak dan een mix van zand en rubber. Het zand zakt automatisch weg waardoor beide lagen zich herstellen. Voor het controleren van de laagdikte gebruikt men een kunstgras infillmeter. Ons advies is: zorg dat er voldoende infill massa in en rondom de penaltystip aanwezig is. Dunne kunstgras constructie (40-45 mm vezelhoogte op een foam) of kunstgras met lichtere infill producten hebben eerder last van slijtage van de penaltystip.

 

Reparatie penaltystip of strafschopstip bij kunstgras sportvelden

reparatie penaltystip rond

Kunstgras is te repareren. Hierbij wordt een stuk uit het kunstgras gesneden en een nieuw stuk aangebracht. Dit kan in een vierkant maar ook als cirkel, zie onze foto voorbeelden. Feit is dat gebruikt kunstgras er anders uitziet dan nieuw kunstgras. Reparatie blijft meestal zichtbaar. Na verloop van tijd zal dit kleurverschil verschil minder worden.

De ervaring leert dat penaltystippen om de 2,5-4 jaar vervangen moeten worden. Dit is sterk afhangelijk van type, hoeveelheid en hoogte kunstgrasvezel, type en gewicht van het toegepaste infill product, constructie, gebruik en onderhoud. In het MJOP of MOP (MeerJaren Onderhoud Programma) moet dit feit naast andere onderhouds werkzaamheden opgenomen worden. Het te vervangende kunstgras moet van hetzelfde type en vezel hoogte zijn als het kunstgras dat er al ligt. Denk ook aan: wat is de vleugzijde van het kunstgras en de richting van de vezelrij.(tufts). Tevens kan de vezellengte van het oude kunstgras kan door slijtage afgenomen zijn. Stem het te installeren kunstgras hierop af. Eventueel scheert of knip u het kunstgras op dezelfde hoogte als bestaande vezelhoogte. Er zijn beheerders die de penalty reparatie vlakken uit het bestaande veld snijden. Meestal de uitloop, kopse zijde veld, ander zijde ingang, de beheerder heeft dan zekerheid van hezelfde kunstgras en kleur.

reparatie penaltystip vierkant

Om de levensduur van een kunstgrasveld met enkele jaren te verlengen, kan het tijdig vervangen van bijvoorbeeld de penaltystippen en doelgebieden noodzakelijk zijn. Om hiermee niet te laat te zijn, is het verstandig om jaarlijks een kunstgras inspectie uit te voeren. Voor het repareren of renoveren van kunstgrasdelen is een reparatienorm opgesteld. Voor het herstel van kunstgras in een wedstrijdniveau kunstgras voetbalveld is de gebruikersnorm (NOCNSF-KNVB2-18, maart 2012) en de kunstgras reparatienorm (NOCNSF-KNVB2-19, okt 2013) van toepassing (zie link).

Hier een link van reparatie norm kunstgras: Link kunstgras reparatie norm NOCNSF-KNVB2-19

 

 

Tip bij aanleg van een kunstgras voetbalveld onderdeel penaltystippen

Onze sportbelijning.nl tip van de dag: Neem in het bestek / PVE / begroting of werkomschrijving 2 reserve penaltystippen op. Dan heeft u voor de 1e penalty reparatie zeker hetzelfde kunstgras en bent u flexibeler in reparatie. Zie onderstaand voorbeeld bestekpost.

Kies de juiste RAW hoofdcode 71.2 Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) aanleg kunstgrassportveld.

bestekpost penaltystip

 

Gratis advies en beheer informatie over belijning sportvelden

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geisoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullinge neem dan contact met ons op!

 

maatvoering strafschop gebied voetbal