sportbelijning
sport belijning

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belijning bij honkbal

Honkbal heeft (maar) enkele markeringen/lijnen

  • De Foutlijn (2 st.)
  • Coach vak / helpers vak (2 st.)
  • Grens tussen binnen en buitenveld / warning track/ graslijn (bij kunstgras)
  • En eventueel batter box / catcher box (1 st.)
  • Inslagcirkels (2 st.)

 

Vaak is er al een natuurlijke grens (half verharding en/of gras en bijv. hekwerk)

voetbalbelijning

Belijning honkbalveld

Het veld wordt bepaald door twee, in een rechthoek staande, foutlijnen. Op het kruispunt van deze lijnen bevindt zich de thuisplaat. In het veld zijn nog 3 honken neergelegd die samen met de thuisplaat de vier hoeken van een vierkant vormen. Het honkbalveld heeft een foutlijn met een lengte van 100 meter en een veldas lengte van 122 meter. Het jeugdhonkbalveld heeft een foutlijn en een veldas beide met een lengte van minimaal 67 meter en maximum 76 meter.

De veldas van het speelveld dient bij voorkeur te worden gesitueerd op de windrichting WZW-ONO. Dit betekent dat de lijn, gemeten vanaf de thuisplaat over het tweede honk, eveneens de genoemde ligging dient te hebben. Bij de aanleg van een speelveld met standaard afmetingen dient vanwege veiligheidsaspecten te worden uitgegaan van een beschikbaar perceel van minimaal 170 x 170 meter.

Het speelveld is het omrasterd gebied waarbinnen het spel reglementair wordt gespeeld. Het speelveld dient vlak en vrij van obstakels te zijn en geheel te worden omsloten door een hekwerk met afsluitbare toegangen (naar buiten draaiend) voor spelers en onderhoudsmachines. Dug-outs zijn onderdeel van het speelveld, maar worden buiten het hekwerk geplaatst.

Binnenveld

Het officiële binnenveld heeft zijden van 27,50 meter. De werpafstand bij honkbal is 18,45 meter, dat wil zeggen: gerekend vanaf de voorzijde van de werpplaat tot de punt van de thuisplaat. De werpplaat bevindt zich op een werpheuvel van halfverharding met een hoogte van 25,4 cm.

1 meterlijn

De 1-meterlijn moet worden getrokken op fout gebied en evenwijdig aan de lijn tussen thuisplaat en eerste honk, op een afstand van 1 meter van de foutlijn, beginnende halverwege de lijn tussen thuisplaat en eerste honk en moet doorlopen tot 1 meter voorbij het eerste honk.

Helpersvak

Het helpersvak is achter een lijn van (h.b. 6,00 meter en s.b. 4,50 meter) getrokken, evenwijdig aan de foutlijnen op fout gebied bij het eerste en derde honk. Deze lijn begint bij het eerste en derde honk op een afstand van (h.b. 4,50 meter en s.b. 2,40 meter) van de foutlijnen en loopt (h.b. 6,00 meter en s.b. 4,50 meter) in de richting van de thuisplaat.

Werpheuvel honkbal

De cirkel van de voet van de werpheuvel heeft een straal van 2,75 meter, het middelpunt van de werpheuvel ligt 18,00 meter van de punt van de thuisplaat. De voorzijde van de werpplaat ligt 18,45 meter van de punt van de thuisplaat. Naast verschillen in werpafstand bij dames, heren en jeugd wijzigt ook de situering van de werpcirkel tussen deze groepen.

 

Ontwerp honkbalveld

U kunt hier een voorbeeldtekening inzien en downloaden om een beeld te krijgen van het belijningsplan voor honkbal.

Voor ontwerpen van andere sporten kunt u ons menu raadplegen. Mist u een sport, vraag ons dan gerust om meer informatie uit onze volledige database met tekeningen.

 

honkbal belijning

Klik op de afbeelding voor grotere versie in PDF

 

Honkbalveld van kunstgras

Bij honkbalvelden van kunstgras worden meer belijningen aangebracht om de verschillende speel-gebieden van honkbal aan te geven. Indien het veld uit kunstgras bestaat kan er ook gekozen worden uit een rood kunstgras voor deze gebieden.

Bij kunstgras wordt de belijning (wit) er los ingesneden. Deze belijning is definitief. Kalk , krijt en of verf moet (vaak) opnieuw aangebracht worden. De belijning die een bepaald gebied begrenst, maakt deel uit van dat gebied. De maatvoering is langs de buitenzijde van deze lijnen.

De lijnen dienen wit van kleur te zijn met een breedte van 5 tot 10 centimeter. Het belijningsmateriaal is van kalk, krijt of verf vervaardigd (bij een rode half verharding o.a. Barotop of Aroda) en bij kunstgras is dit van wit kunstgras. (achteraf ingesneden)

 

Honkbal en softbal vademecum terreincommissie 2015

Gratis kennis honkbalveld

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geïsoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullingen neem dan contact met ons op!

 

 

De op deze site aanwezige tekst en foto's mogen niet zonder toestemming van www.sportbelijning.nl worden vermenigvuldigd. Alle beelden, tekeningen, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.sportbelijning.nl - tenzij anders vermeld - en worden beschermd door nationale en internationale wetten. Deze beelden mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van www.sportbelijning.nl. Het gebruik van deze beelden/teksten impliceert dat u www.sportbelijning.nl als eigenaar vermeldt. Door deze site te raadplegen of één of meer beelden te downloaden, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Onze disclaimer is van toepassing. http://www.sportbelijning.nl/disclaimer.html. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico.