sportbelijning
sport belijning

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen en figuratie:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

Disclaimer / gebruik informatie en tekeningen

Sportbelijning.nl heeft de grootste zorg besteed aan de accuraatheid van de inhoud van de website. Sportbelijning.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid accepteren voor onvolkomenheden en fouten met betrekking tot informatie verstrekt op deze website.

Het is mogelijk dat op de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Tevens kan het mogelijk zijn dat vanuit diverse sportbonden, maatvoering en/of belijning (norm) wijzigingen hebben plaatsgevonden, dit kunnen we niet uitsluiten. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

In geen geval is sportbelijning.nl en / of exploitant van deze website aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolg schade, in welke vorm dan ook. Het gebruik van op deze site (gratis) gegeven informatie en grafische voorstellingen         (oa. technische tekeningen) vindt plaats op eigen risico.   

De op deze site aanwezige tekeningen mogen niet zonder toestemming van www.sportbelijning.nl worden vermenigvuldigd, noch aan derden (personen, sportclubs, of bedrijven) worden doorgegeven. 

Alle beelden, tekeningen, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.sportbelijning.nl - tenzij anders vermeld - en worden beschermd door nationale en internationale wetten.

Deze beelden mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van www.sportbelijning.nl. Het gebruik van deze beelden/teksten impliceert dat u www.sportbelijning.nl als eigenaar vermeldt. Door deze site te raadplegen of één of meer beelden te downloaden, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. 

 

Tevens hebben wij geen invloed op de inhoud en de bedrijfsvoering van websites waarnaar wij linkvermeldingen of een andere vorm van verwijzing hebben opgenomen op onze website.