sportbelijning
sport belijning

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volleybal belijning en tekening

De afmetingen van belijning van volleybal is 18.00 x 9.00 m. De belijning van het volleybalveld hoort bij het speelveld. (maat is dus buitenzijde belijning, de belijning hoort bij het veld) De breedte van de belijning is 50 mm.

Zij moeten licht van kleur zijn en een andere kleur hebben dan de vloer en eventuele andere lijnen.
Duidelijk contrasterend met de sportvloer. Nationaal geel, internationaal wit.  Markeringslijnen van hard materiaal zijn verboden. Kijk hieronder naar onze volleybal tekening.

Commentaar: Indien de situatie dat noodzakelijk maakt zijn lijnen met om en om verschillende kleuren, contrasterend met de kleur van de speelvloer, toegestaan.  Bij jeugd-C wedstrijden is het speelveld 14m lang en 9m breed.

volleybal belijning

Lijnsoorten volleybal

Grenslijnen. Twee zijlijnen en twee achterlijnen begrenzen het speelveld. Deze zij- en achterlijnen behoren tot het speelveld.

Middenlijn. De as van de middenlijn verdeelt het speelveld in twee gelijke delen van 9m bij 9m. De middenlijn loopt onder het net van de ene tot de andere zijlijn. Commentaar: De middenlijn geldt voor beide speelhelften.

Aanvalslijn. Op iedere speelhelft geeft een aanvalslijn, die op een afstand van 3m van de as van de middenlijn wordt getrokken, de voorzone aan. Bij de wereldcompetities en officiële competities van de FIVB wordt de aanvalslijn verlengd door het toevoegen van streeplijnen vanaf de zijlijnen. Deze streeplijnen bestaan uit vijf lijntjes van 5cm bij 15cm. Ze hebben een onderlinge afstand van 20cm en zijn doorgetrokken tot een totale lengte van 1,75m. Het eerste lijntje staat op een afstand van 20cm van de zijlijn, in het verlengde van de 3m lijn.

Commentaar: Deze regel geldt ook voor de eredivisie.

Volleybal tekening

U kunt hier een voorbeeld van een volleybal tekening inzien die u kunt downloaden om een beeld te krijgen van een volleybal tekening.

Voor ontwerpen van andere sporten kunt u ons menu raadplegen. Mist u een sport, vraag ons dan gerust om meer informatie uit onze volledige database met tekeningen.

 

 

volleybal tekening

Klik op de afbeelding voor grotere versie in PDF

Zones en ruimtes volleybalveld

Voorzone. Op iedere speelhelft wordt de voorzone begrensd door de as van de middenlijn en de op 3 m afstand daarvan getrokken aanvalslijn. De voorzone wordt geacht buiten de zijlijnen tot aan de grens van de vrije zone door te lopen.

Opslagzone. De opslagzone is een 9m brede strook achter de achterlijn. De opslagzone wordt zijdelings begrensd door twee lijntjes, elk 15cm lang en, in het verlengde van de zijlijnen, op 20cm afstand van de achterlijn getrokken. De beide lijntjes vallen binnen de breedte van de zone. De opslagzone loopt in diepte door tot aan het eind van de vrije zone.

Obstakelvrije uitloop: Obstakelvrije uitloop 3 m rondom het veld. Voor Nederland geldt een dispensatie van 2 m. Voor de landelijke eredivisie moet de uitloop rondom minimaal 5 m bedragen Internationale richtlijnen: tenminste 5 m aan de lange zijde, en tenminste 8 m aan de korte (achter)zijde.

Commentaar: Behoudens dispensatie geldt in de Nederlandse competities voor de vrije zone rond het speelveld: eredivisie tenminste 5m; nationale competitie tenminste 2m, met dien verstande dat als de zaalsituatie dat mogelijk maakt 3m wordt aangehouden. De vrije zone eindigt vóór de spelersbanken cq. de reclameborden voor de spelersbanken. De spelersbanken cq. de reclameborden voor de spelersbanken begrenzen de vrije zone te allen tijde. Ook in het geval de ruimte minder is dan de voorgeschreven minimale afmeting. De spelersbanken staan dus altijd buiten de vrije zone. Het is derhalve ook niet toegestaan voor de spelersbanken tassen of flessen water te hebben staan gedurende de wedstrijd, tenzij de vrije zone begrenst wordt door de reclameborden voor de spelersbanken. De voorgeschreven vrije hoogte geldt zowel voor het eigenlijke speelveld als voor de minimaal verplichte vrije zone. In de praktijk moet worden gewoekerd met de beschikbare zaalruimte. Het voorschrift dat de vrije zone rondom het speelveld symmetrisch moet zijn, zal dus in de praktijk nauwelijks invloed hebben op de zaalgoedkeuring door de betreffende instanties, met als uitzondering mogelijk in de top van de competitie.

Zaal hoogte: 7 m minimaal, 10 m (Europese kampioenschappen), 12,50 m (olympische spelen, internationale- en wereldkampioenschappen). Heeft u specifieke wensen of gerichte vragen over belijning of ontwerp van volleybalvelden, neem dan gewoon contact met ons op voor gericht belijningsadvies!

Gratis advies maatvoering vollybalveld

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geisoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branch groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullinge neem dan contact met ons op!

 

 

De op deze site aanwezige tekst en foto's mogen niet zonder toestemming van www.sportbelijning.nl worden vermenigvuldigd. Alle beelden, tekeningen, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.sportbelijning.nl - tenzij anders vermeld - en worden beschermd door nationale en internationale wetten. Deze beelden mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van www.sportbelijning.nl. Het gebruik van deze beelden/teksten impliceert dat u www.sportbelijning.nl als eigenaar vermeldt. Door deze site te raadplegen of één of meer beelden te downloaden, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.